Urząd Miejski w Jedwabnem

no image Jedwabne to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Miejski w Jedwabnem. Jego siedziba mieści się pod adresem 18-420 Jedwabne, ul Żwirki i Wigury, nr 3. Jest to powiat łomżyński, województwo podlaskie. Urząd nadzoruje Burmistrz Michał Chajewski. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (86) 217-20-25. Można się z nią połączyć również poprzez faks: (86) 217-20-40 oraz pocztę elektroniczną: urzad@jedwabne pl. Korzystając z korespondencji listownej należy skierować przesyłkę na pocztę Jedwabne.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...