Urząd Miasta Ząbki

no image Ząbki to samorząd, którego głównym organem ustanowiono Urząd Miasta Ząbki. Jego siedziba mieści się pod adresem 05-091 Ząbki, ul Wojska Polskiego, nr 10. Jest to powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Jednostka udziela informacji telefonicznie pod numerem (22) 510-97-02. Można się z nią połączyć również poprzez faks: (22) 510-98-88 oraz pocztę elektroniczną: sekretarz@zabki pl. Korzystając z korespondencji listownej należy nadać list na pocztę Ząbki.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...