Urząd Gminy Stara Biała

no image Stara Biała to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Stara Biała. Jego siedziba mieści się pod adresem 09-411 Stara Biała, ul. Jana Kazimierza, nr 68. Jest to powiat płocki, województwo mazowieckie. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (24) 366-87-10. Można się z nią połączyć także poprzez faks: (24) 365-61-65 oraz pocztę elektroniczną: sekretarz@starabiala.pl. Korzystając z korespondencji listownej należy skierować list na pocztę Biała.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...