Urząd Gminy Pruszcz Gdański

no image Pruszcz Gdański to samorząd, którego głównym organem ustanowiono Urząd Gminy Pruszcz Gdański. Jego siedziba znajduje się pod adresem 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego, nr 30. Jest to powiat gdański, województwo pomorskie. nadzoruje Wójt Magdalena Kołodziejczak. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (58) 692-94-21. Można się z nią połączyć także poprzez fax: (58) 682-27-14 oraz pocztę elektroniczną: sekretariat@pruszczgdanski.pl. Korzystając z korespondencji listownej należy skierować list na pocztę Pruszcz Gdański.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...