Urząd Gminy Milejczyce

no image Milejczyce to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Milejczyce. Jego siedziba mieści się pod adresem 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna, nr 5. Jest to powiat siemiatycki, województwo podlaskie. nadzoruje Wójt Jerzy Iwanowiec. Jednostka udziela informacji telefonicznie pod numerem (85) 657-90-70. Można się z nią skontaktować również przez faks: (85) 657-90-83 oraz e-mail: gmina@milejczyce.pl. Korzystając z korespondencji listownej należy nadać list na pocztę Milejczyce.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...