Urząd Gminy Lisków

no image Lisków to samorząd, którego głównym organem ustanowiono Urząd Gminy Lisków. Jego siedziba mieści się pod adresem 62-850 Lisków, ul. Blizińskiego, nr 56. Jest to powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Jednostka udziela informacji telefonicznie pod numerem (62) 763-40-04. Można się z nią połączyć także przez faks: (62) 763-40-21 oraz pocztę elektroniczną: gmina@liskow.pl. Korzystając z korespondencji listownej należy nadać list na pocztę Lisków.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...