Urząd Gminy Kolbudy

no image Kolbudy to samorząd, którego zasadniczym organem ustanowiono Urząd Gminy Kolbudy. Jego budynek mieści się pod adresem 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska, nr 1. Jest to powiat gdański, województwo pomorskie. nadzoruje Wójt Leszek Grombala. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (58) 691-05-20. Można się z nią połączyć także przez fax: (58) 691-05-58 oraz pocztę elektroniczną: sekretariat@kolbudy.pl. Korzystając z korespondencji listownej należy nadać przesyłkę na pocztę Kolbudy.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...