Urząd Gminy Jedwabno

no image Jedwabno to samorząd, którego głównym organem ustanowiono Urząd Gminy Jedwabno. Jego budynek mieści się pod adresem 12-122 Jedwabno, ul Warmińska, nr 2. Jest to powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (89) 621-30-03. Można się z nią skontaktować również poprzez fax: (89) 621-30-94 oraz pocztę elektroniczną: ug@jedwabno pl. Korzystając z komunikacji listownej należy skierować list na pocztę Jedwabno.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...