Urząd Gminy Bojszowy

no image Bojszowy to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Bojszowy. Jego siedziba znajduje się pod adresem 43-220 Bojszowy, ul Gaikowa, nr 35. Jest to powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie. Instytucję nadzoruje Wójt Henryk Utrata. Placówka udziela informacji pod numerem telefonu (32) 218-93-66. Można się z nią połączyć również przez fax: (32) 218-90-71 oraz e-mail: wojt_bojszowy@pro onet pl. Korzystając z komunikacji listownej należy nadać list na pocztę Bojszowy.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...