Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

no image Powiat Zielonogórski to samorząd, którego zasadniczym organem jest Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze. Jego budynek mieści się pod adresem 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna, nr 5. Jest to powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (68) 452-75-75. Można się z nią skontaktować także poprzez fax: (68) 452-75-00 oraz e-mail: sekretariat@powiat-zielonogorski.pl. Korzystając z komunikacji listownej należy nadać list na pocztę Zielona Góra.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...