Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

no image Powiat Pyrzycki to samorząd, którego najważniejszym organem jest Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. Jego budynek znajduje się pod adresem 74-200 Pyrzyce, ul Lipiańska, nr 4. Jest to powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Urząd kontroluje Starosta Wiktor Tołoczko. Jednostka udziela informacji pod numerem telefonu (91) 881-13-00. Można się z nią skontaktować także poprzez faks: (91) 886-32-13 oraz pocztę elektroniczną: sekretarz@pyrzyce pl. Korzystając z korespondencji listownej należy nadać list na pocztę Pyrzyce.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...