Starostwo Powiatowe w Łodzi

no image Powiat Łódzki Wschodni to samorząd, którego głównym organem ustanowiono Starostwo Powiatowe w Łodzi. Jego budynek mieści się pod adresem 90-954 Łodź, ul Sienkiewicza, nr 3. Jest to powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie. Urząd kontroluje Starosta Andrzej Opala. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem (42) 633-71-91. Można się z nią połączyć także poprzez fax: (42) 632-93-11 oraz e-mail: powiat@lodzkiwschodni pl. Korzystając z korespondencji listownej należy skierować przesyłkę na pocztę Łodź.
Urząd Gminy Mierzęcice screen

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice to samorząd, którego zasadniczym organem jest Urząd Gminy Mierzęcice. Jego siedziba mieści się pod...
Urząd Gminy Borkowice screen

Urząd Gminy Borkowice

Borkowice to samorząd, którego najważniejszym organem ustanowiono Urząd Gminy Borkowice. Jego siedziba znajduje się...